Thought of Today

Verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke wonden

Voor 95% staan we onbewust in het leven, voor 95% handelen we vanuit ons ego. Ego is verbonden met het onderbewustzijn, dat uit al onze vroegere ervaringen is opgebouwd. Kwetsuren worden in de eerste 6 levensjaren al aangebracht. We waren toen niet in staat die kwetsuren te genezen. We stopten ze daarom diep weg. Het ego bedacht leugentjes om bestwil om te overleven, maar ging uiteindelijk verantwoordelijkheid ontwijken. Kwetsuren worden actief als ze worden aangeraakt en we kwetsbaar en emotioneel worden. We voelen ons opnieuw het kleine kind dat reageert met vluchten, vechten of bevriezen.

Een persoon die het gevoel heeft ontmaskerd te worden, zal in de aanval of verdediging gaan. Hij zal zijn wond willen beschermen wanneer een ander het verband op zijn wond er probeert af te rukken. Iemand met een kwetsuur wil niet gespiegeld worden, hij wil zijn wond wegmoffelen en toedekken, er niet verantwoordelijk voor zijn. In de 'spiegel' kun je de leugen zien waarmee je jezelf voortdurend voor de gek houdt. De leugen zien, geeft je de kans zorg te gaan dragen voor het genezingsproces van de wond. Maar dat is beangstigend en onbekend. Het is gemakkelijker de spiegel kapot te slaan, d.w.z. de boodschapper.

Ga geen discussie aan met iemand die zijn leugen niet wil zien, hij is al verdwenen, niet meer in het hier en nu, hij vertoeft al ergens in het verleden, weg van de realiteit, meegezogen in de neerwaartse spiraal van een oude, innerlijke wond. De persoon wil de spiegel of de boodschapper een aframmeling geven wanneer hij merkt dat de boodschapper zijn zielentaak probeert uit te voeren.

Word je bewust van je innerlijke pijn. Voel de schaamte, de boosheid en de schuld, maar wees ook lief voor jezelf, want daar ontbrak het ten tijde van het ontstaan van de kwetsuur aan. Wees blij met wat je nu ontdekt hebt.

Verantwoordelijkheid nemen voor hoe jij je voelt

De meest voorkomende overtuiging is: Het komt niet door mij, zij zijn het. Dit is de illusie dat iemand anders verantwoordelijk is voor wat jij denkt, voelt en doet. Telkens wanneer je met de vinger naar iemand anders wijst voor wat je voelt, maak je jezelf tot een slaaf van een ander of situatie. De waarheid is: zij zijn het niet, jij bent het zelf. Altijd. Ongeacht de aard van de gebeurtenis of de scherpte van de woorden die bedoeld zijn om te beledigen, jouw reactie is altijd je eigen creatie. Hun gedrag is de prikkel; hoe jij denkt, voelt en je gedraagt, is jouw creatie.

Je hebt de vrijheid om jouw reactie te kiezen. Je bent geen machine die automatisch reageert en zegt - van nature word ik boos, van nature raak ik gekwetst... zo vanzelfsprekend is dat niet.

Je moet overschakelen van automatische reacties naar het besef dat zelfs als je gekwetst bent, het jouw creatie is en je de keuze hebt voor hoe lang je in die kwetsuur wilt blijven hangen. Je kunt kiezen om te reageren met stabiliteit, kalmte en liefde.

Kijk eens hoe vaak je iemand de schuld geeft van hoe jij je voelt, en dan geleidelijk je denken verschuift naar het bewustzijn ... 'de prikkel komt van buiten, maar hoe ik me van binnen voel, is mijn creatie. Ik heb een keus.'

Zo buiten, zo binnen

We leven in een tijd van 'drukte'. Bezige mensen doen niet alleen veel, ze denken veel. De oorsprong van 'drukte' is mentaal. Als je geest moe is, is dat een symptoom dat je tegen je eigen waarheid ingaat. Je bent jezelf in je gedachten kwijt geraakt, constant denkend aan dingen doen, aan wat er al gedaan is, wat er gedaan kon worden, wat er verkeerd is gedaan, wat had moeten gebeuren en wat anderen deden, doen en zouden moeten doen. Dit is allemaal zeer vermoeiend en een briljante manier om je kostbare energie te verspillen.
Als je zou leren mediteren en je aandacht naar binnen ging richten, je geest stil zou maken en jezelf toestaan stil te blijven, zou je opnieuw ontdekken, 'zo buiten, zo binnen'. Je zou beseffen dat de ruimte buiten je een weerspiegeling is van je innerlijke ruimte.

Een intuïtief Intellect

Intuïtie is het onderscheidingsvermogen van een verfijnd intellect. We hebben allemaal de capaciteit om intuïtief te zijn, maar vinden het moeilijk om deze capaciteit te ontwikkelen en te gebruiken, omdat we onze aandacht meestal richten op gebeurtenissen en activiteiten die aan de oppervlakte van het leven plaatsvinden.
Intuïtie is de stem van je aangeboren wijsheid die elk moment tot je kan spreken. Het is de kern van wie je bent, van je bewustzijn en een toetssteen die altijd waar en betrouwbaar is, zolang de stem niet afgeleid of gestoord wordt door de vele stemmen van je ego, of andere ego's die als spoken in je bewustzijn wonen.
Leren luisteren naar je intuïtie en erop vertrouwen, betekent dat je deze stemmen herkent en meedogenloos hun dwaalwegen en verleidingen negeert. Daarom zou je elke dag even de tijd moeten nemen om te mediteren of te reflecteren op jezelf, of gewoon naar je zelf te luisteren.
Wanneer je de tijd neemt om je innerlijke rust en stilte te herstellen, leer je de stem van je intuïtie onderscheiden van de stem van het slimme ego. Zodra meditatie een regelmatige bezigheid wordt, krijg je opnieuw vertrouwen in jezelf en leer je de intriges van het ego te negeren en de wijsheid van je innerlijke leraar te volgen. Langzaam maar zeker gaat er een tijd komen dat je altijd weet wat je moet doen, omdat iedere gebeurtenis iets zeer belangrijks aan jou onthult. Je kunt ook de diepere behoeften van de mensen om je heen aanvoelen. Dit hoort allemaal bij de innerlijke, subtiele vaardigheden van intuïtie en het is het teken dat je weet dat je intuïtieve intellect aan het werk is.

Iets missen is alles missen

Eigenlijk kun je maar op één plek tegelijk zijn. Als je het gevoel hebt dat je iets mist, dan ben je niet meer op één plek. Het is niet dat je dan een situatie of een ander persoon mist, je mist je eigen leven.
Zolang je denkt dat je hier of daar zou moeten zijn en de plek waar je bent niet goed genoeg is, dan kun je niet aanwezig zijn op de plek waar je nu op dit moment bent en dat betekent dat je nergens bent. Je wordt als het ware uit elkaar getrokken, je verliest jezelf, en die toestand beïnvloedt je negatief. Energie, aandacht en concentratie gaan verloren en vooral je innerlijke rust en geluk.

Het wonder van Stilte

Wanneer ik afdaal in de stilte van de ziel, wordt alles gemakkelijk, ontspannen en ruim. Hoe dieper ik de stilte in durf te gaan, des te groter mijn kracht van verdraagzaamheid wordt. Het is door extreem diepe stilte dat ik verhoogd en krachtig wordt. Geen fysieke kracht, maar een innerlijke kracht die alles verdragen kan en me met een onzichtbare muur beschermt tegen negatieve invloeden, verleidingen en twijfels. Het is in deze diepe, krachtige stilte en concentratie, waar niets me afleidt, dat ik bij de kern van mijn wezen kom en de capaciteit heb om het hoogste te visualiseren en gedachten direct te materialiseren. Alles is bereikbaar voor mij als ik boven de beperkte 3de dimensie uitstijg en in een ruimte kom waar ik niet de last van beperkingen ervaar. Als de ziel in zijn eigen onbeperkte, natuurlijke omgeving vertoeft, waar alles mogelijk is, leef ik niet meer vanuit het ego en zit niet langer vast aan de overtuiging dat ik slechts een sterfelijk fysiek wezen ben.  

De wil om jezelf te zijn

Hoeveel en hoe snel kun je dingen op een dag doen? Hoeveel tijd heb je? Er zitten maar 24 uur in een dag, maar sommigen proberen er wel 30 uur in te stoppen. Als je een film hierover zou kunnen bekijken, zou je waarschijnlijk versteld staan ​​van alle dingen die mensen in één dag allemaal proberen te doen.

Tijd van veel mensen gaat verloren door naar anderen te kijken, om te zien wat zij doen en bereiken. Op basis van deze beelden bouwen ze zulke hoge verwachtingen van zichzelf op, dat ze zich volkomen machteloos voelen als hun pogingen om aan deze verwachtingen te voldoen mislukken. Die machteloosheid wordt hopeloosheid en hopeloosheid wordt depressie. Kunnen zij dit proces gewoon onder ogen zien en deze verwachtingen loslaten? Als verwachtingen worden los gelaten, krijgen zij iets van hun innerlijke kracht en zelfmotivatie terug.

Iedereen zal wel iets van zichzelf herkennen in bovenstaande. Het helpt als je stopt met te kijken naar de levensstijl van anderen en jezelf niet meer met hen vergelijkt. Het helpt om het 'ik wil' uit je hoofd te bannen. Er is maar één geldige en bruikbare 'Ik wil' en dat is 'Ik wil mezelf te zijn', want dat is alles wat je ooit kunt zijn, alles wat je ooit kunt hebben en alles wat je bent. En als je dat weet, ben je vrij van alle verwachtingen en verlangens en in staat om naar believen de meest ontspannen staat van 'zijn' binnen te gaan. Misschien is dat geen hoge positie, geen hoog inkomen, geen bekendheid. Maar kijk eens naar de schaduwkanten van dat begeerde. Van een positie kun je afvallen, je inkomen kan verdwijnen, zodat je de kosten van al je lasten niet meer kunt opbrengen. Je naam zal in de krant verschijnen als je uiterlijk faalt, als je liegt, als je vrouw bij je wegloopt, je boos wordt en niet de godheid blijkt te zijn die je probeerde uit te stralen. Hoe heerlijk is het dan om bescheiden en knus te wonen, een leuke, gewone baan te hebben en niet in het middelpunt van de belangstelling te staan!!  

Het vermogen om je aan te passen

Vaak als je je moet aanpassen aan een persoon of een situatie, heb je daar veel negatieve en verspilde gedachten over. Je vindt het moeilijk en hebt het gevoel dat je het alleen doet in het voordeel van een ander.

Je aanpassen aan een ander doe je als je beseft dat je niets aan een ​​situatie kunt veranderen - het is dan verstandiger om het te aanvaarden. Je past je niet aan omdat het anderen ten goede komt, maar omdat je er op de lange termijn zelf baat bij hebt.

Dit is hetzelfde als op een fysiek obstakel stuiten; als je het niet verwijderen kunt, moet je er een weg omheen vinden, want anders kom je niet verder. Je kunt wel gaan vechten tegen een fysiek obstakel, een persoon of een situatie, maar als je weet dat dit niets zal helpen, zal je een andere manier moeten bedenken of geduld moeten hebben. Breng jezelf geen verlies toe door in negativiteit weg te zakken, je wordt dan zelf een obstakel. Doe de dingen waar je wel direct invloed op hebt, die je wel veranderen kunt, en accepteer voorlopig de dingen die je nog niet kunt veranderen. Geef het een plek, werk niet tegen, laat het los en er zal een moment komen dat je een ingang vindt of dat het obstakel verdwenen is. Alles gebeurt op zijn eigen tijd. 

Alleen een kalme geest schept mogelijkheden

Ik hoef geen enkele moeite voor een drukke geest te doen, het gaat vanzelf. Maar het kost moeite, inspanning en aandacht om de geest kalm te maken en in zijn natuurlijke toestand terug te brengen. Het is in de geest waar gedachten, emoties en gevoelens plaatsvinden. Wie creëert al die gedachten, gevoelens en emoties? Ik ben het, maar hoe doe ik dat? Als ik op de automatische piloot leef, schiet ik constant in allerlei reacties, ik lijk er wel geen enkele zeggenschap over te hebben. Pas als ik naar al die gedachten en reacties ga kijken en de onthechte toeschouwer wordt, wordt er enig bewustzijn wakker, omdat ik afstand schep. Als er afstand is, kan ik iets veranderen en me naar meesterschap bewegen. Het is niet zo dat ik niets meer aan mijn huidige karakter en ingesleten gewoontes kan doen. De wetenschap heeft dit al onderzocht en bewezen. Er kunnen nieuwe, andere netwerken in de hersenen worden aangelegd, die de oude en ingesleten wegen laten verdwijnen. Ik dien te weten dat mijn geest altijd ergens mee verbonden is en waar het mee verbonden is, dat is de voedingsbodem waaruit ik schep. De geest is in zijn onbewuste toestand aangesloten op het reservoir van het onderbewustzijn, waarin al mijn ervaringen, ideeën over het leven, overtuigingen en aangeleerde gewoontes en neigingen liggen opgeslagen. Het is oud en moet onderzocht worden op bruikbaarheid en waarheidsgehalte. Alle reacties op het leven worden ingegeven door het onderbewustzijn als ik op de automatisch piloot vaar. Door me hiervan bewust te zijn, kan ik mijn geest op iets beters afstemmen, dat is, op een nieuwe voedingsbodem. Maar voor het zover is, moet de geest eerst worden gekalmeerd. En daar is de onthechte toeschouwer voor nodig en een meditatief bewustzijn. Met meditatie kan ik mijn geest naar een ander level brengen, zodat er meer bewustzijn en helderheid in mijn leven komt en ik meesterschap kan ontwikkelen; ik hoef niet langer een slachtoffer te blijven. Als ik mijn geest aansluit op het beste, op Liefde, op God, op Waarheid, dan wordt mijn leven steeds eenvoudiger en ga ik meesterschap ontwikkelen en ervaren. Ik krijg de touwtjes over mijn leven weer in handen. Daarom maak ik me los van alle aangeleerde identificaties over mijzelf en word me ervan bewust hoe al deze identificaties mijn zintuigelijke waarnemingen steeds opnieuw kleuren. Er is een muur ontstaan tussen hoe ik mijn persoonlijkheid ontwikkeld heb in onwetendheid, verbonden met de buitenwereld en gebonden aan een geconditioneerd bewustzijn en het werkelijke potentieel in mij. Die muur biedt weerstand om open te gaan. Als ik weerstand voel, blijft die muur dicht. Het oude bekende houdt me achter die muur gevangen. Het oude heeft de kracht om mij achter die muur te houden, zodat mijn werkelijke potentie en spirituele kracht op afstand blijft. Een kalme geest is een voorwaarde om een opening in de muur te krijgen.

Afstemming

Trek naar je toe wat je werkelijk bent, want je krijgt waar je op afgestemd bent. Als je afgestemd bent op onrust en je vraagt om kalm te worden, dan richt je je meestal tot God of een engel. Maar je kunt beter goddelijk zijn, want dan komt het naar je toe en word je kalm. Je laat je oorspronkelijke natuur naar je toe komen door het te zijn. Blijf niet vastzitten aan oordelen. Als je zintuigen je vertellen dat het allemaal niets is op deze aarde, dat je er depressief van wordt en ziek, spreek dan uit wat je werkelijk bent, dat is 'vrede, liefde en geluk'. Gebruik dus andere gedachten. Als je zegt: "Ik ben depressief", dan leg je een connectie met depressiviteit en dan zorgt alles in het universum ervoor dat het naar je toe komt. Zorg niet dat negativiteit een feit wordt. Alles draait om waar je je mee verbindt.

Als je intentie is om iets voor elkaar te krijgen en je zegt: "Ik zal zorgen dat ik het voor elkaar krijg", "Ik ga dit regelen", dan is dit de taal van het ego. Je bijt je ergens als een pitbull in vast. Vanuit het ego moet je hard werken. Er is een andere energie nodig die het gaat doen en daar zou je op afgestemd moeten zijn (God, Bron). Al het andere is ego. De energie van de Bron of God loopt naast je, doet alles voor je en is verantwoordelijk. Overgave aan het ego kost heel veel energie. Overgave aan het goddelijke Veld, de Bron, etc. is vele malen beter. Jij doet het niet, je stemt je erop af en dan wordt het door jou gedaan.

In het universum bestaat een onmeetbare, onzichtbare, onbeschrijflijke kracht, waar degenen die erop afgestemd zijn door leven, het is de Bron, de Source. Sourcener betekent Tovenaar. Leg verbinding met het onbeschrijflijke achter de fysieke vorm, daar waar al het leven vandaan komt. Het bezielt het leven. Iedereen heeft er contact mee, je maakt er deel van uit. Maar hoe roestig is de verbinding? Tovenaars zijn bezig die roestige verbinding schoon te maken om wonderen te creëren. De link moet schoon en onaangetast blijven. Alle excuses en uitvluchten komen voort uit gebrek aan afstemming. Zorg dat je aandacht naar je oorspronkelijk zelf gaat en stem je daarop af, dan zijn excuses niet langer nodig, hoef je nergens meer om te vragen en kunnen wonderen plaatsvinden; het wonder van jezelf.

Harmonie tussen verstand en hart

Vanuit het verstand bekeken bestaat de werkelijkheid uit tienduizenden dingen. Vanuit het hart is er slechts één realiteit.

Laat het hart onschuldig blijven, maar gebruik het verstand in situaties en acties. Slijp en scherp het verstand met spirituele kennis om met situaties en acties om te gaan. Met een ontwikkeld verstand heb je een verziend vermogen en kun je situaties goed inschatten, je hebt overzicht en kent het begin, vervolg en resultaat van je daden. Heb de intentie altijd goed te handelen en doe niemand verdriet.  Gebruik het verstand, maar bescherm het hart, maar geef het ook ruimte.

Houd het hart onschuldig en laat het nooit onder de invloed van hardheid en gekte komen. Als het hart de kracht van onschuld behoudt, is het wijs en weet anderen met ongekende liefde in het hart te sluiten, hoe ze ook zijn; het wijst niets en niemand af. Het hart heeft aangeboren kwaliteiten. 

Waar het verstand ophoudt, gaat de kracht van het hart voor je aan het werk, omdat de onschuld van het hart van nature positief en creatief is en een enorme transformatie teweeg kan brengen.

Leef vanuit het hart, maar houd het verstand helder en alert en er zullen wonderen gaan gebeuren.

Zo creëer je een prachtig, harmonisch veld, een wereld van geluk.

Kalmeer je geest

Geef je geest geen toestemming om verstoord te raken, want een verstoorde geest wordt gemakkelijk beïnvloed en dit kost je je vrede. Leer om de vrede te bewaren door jezelf te bevrijden van alles waar je aan vasthoudt of waar je aan vastgehouden wordt. Als je je niet vrij voelt, moet er nog iets vastzitten. Door met anderen te concurreren en jezelf met anderen te vergelijken, kun je je niet naar binnen richten. Een innerlijke focus is nodig om jezelf in verbinding te brengen met je hogere zelf. Denk aan je oorspronkelijke aard. Hiermee kun je een link smeden met je goddelijke natuur, het goddelijke veld en met de Bron daarin. Het wordt dan gemakkelijk om nutteloze gedachten te herkennen en ze te vervangen door een spiritueel perspectief. Een rustige geest is niet alleen vreedzaam, maar ook gefocust, zelfsturend en goddelijk.

Vaardigheid voor spirituele verandering

Niets is zo zeker als een voortdurend veranderende wereld. Dit te accepteren en je er niet tegen te verzetten, is de eerste innerlijke vaardigheid die je hebt in deze hectische, veranderende, moderne wereld. Het leven test ons elke dag om te zien hoe goed we dit vermogen hebben ontwikkeld.

Evenzo is er niets reëler dan onze innerlijke wereld die in ieder van ons zit, maar nooit verandert. We kunnen onze gedachten, onze gevoelens, zelfs ons besef van wie we zijn veranderen, maar we slagen er niet in dat onveranderlijke centrum in onszelf te veranderen. Maar de vraag is of we in staat zijn die ruimte binnen te gaan, die verborgen zit achter hectiek en misverstanden.

Terwijl iedereen de voorkeur lijkt te geven aan chaos en crisis, is het vermogen om die innerlijke ruimte te betreden, waar totale vrede heerst en vrede wordt gevonden, de grootste vaardigheid om spirituele verandering teweeg te brengen. Die ruimte is het oog van de storm, de oase in de woestijn, de plek waar vrede de overhand heeft, de dimensie van pure liefde, het innerlijke heiligdom waar God je Metgezel is. Op deze plek te zijn, zul je versteld staan hoeveel het alles en iedereen om je heen gunstig beïnvloedt en verandert! 

Het verband tussen geluk en gezondheid

De geest heeft een voortdurende invloed op het lichaam. Verkeerde gedachten kunnen een ziekte veroorzaken en juiste gedachten kunnen helpen bij genezing. De gedachten, 'Het gaat niet goed met mij ... Ik heb last van een hoge bloeddruk ...Ik heb een familiegeschiedenis van diabetes", etc. . . . stralen de energie van ziekte uit en produceren bepaalde hormonen, bijvoorbeeld teveel adrenaline. Zulke herhalende gedachten aan een bestaande ziekte stralen dezelfde energie uit naar het lichaam en versterken de ziekte. Gebruik de kracht van helende gedachten en woorden om je lichaam te genezen. Om je lichaam in zijn normale toestand te laten terugkeren, creëer alleen gedachten over een goede of perfecte gezondheid.

Neem vandaag eens wat tijd om je lichaam te genezen met de juiste gedachten en met krachtige woorden - Mijn lichaam is optimaal en gezond.

Het transformeren van obstakels

Is het leven een hindernisbaan? Soms voelt het zo. Als je je bij het leger aansluit, word je naar een hindernisbaan gestuurd, waar de moeilijkheidsgraad toeneemt. Waarom? Om je kracht en uithoudingsvermogen te vergroten en je creatieve vermogen onder druk uit te breiden.

In spiritualiteit gaat het om hetzelfde en het wordt de cursus 'leven' genoemd.

Je kunt ervoor kiezen om mensen, situaties of gebeurtenissen als obstakels te beschouwen of je kunt ervoor kiezen om deze dingen te gebruiken om je creatieve vermogen te versterken en overal manieren voor te vinden: eruit, erin, eronder, erboven.

De keuze ligt in je waarneming. Obstakels zijn nooit 'daarbuiten', ze beginnen altijd in onze eigen gedachten.

Vertrouw jezelf

Leer op jezelf te vertrouwen. Als je geen vertrouwen in jezelf ontwikkelt, blijf je naar anderen kijken, bevestiging en raad vragen en anderen jouw waarde bepalen. Je zal dan nooit tevreden over jezelf zijn. Je blijft anderen altijd vragen wat je moet doen of het wel goed was wat je deed, enz. En ondertussen blijf je degenen die je raad hebben gegeven beschuldigen en neemt hen dingen kwalijk. Geef het heft dus nooit uit handen. Zie jezelf in je volmaakte staat, ook al ben je niet volmaakt. In het bewustzijn van je volmaakte zelf komt er rust, stilte en concentratie en dan zie je de onvolmaakte dingen op je afkomen. En wat je van te voren ziet aankomen kun je stoppen of ombuigen. Je gaat je zwakheden en angsten zien en oplossen. En dan begint de heling. Met de kracht van dit bewustzijn krijg je vertrouwen in jezelf. 

Kalmeer je geest

Geef je geest geen toestemming om verstoord te raken, want een verstoorde geest wordt gemakkelijk beïnvloed en dit kost je je vrede. Leer om de vrede te bewaren door jezelf te bevrijden van alles waar je aan vasthoudt of waar je denkt aan vastgehouden te worden. Als je je niet vrij voelt, moet er nog iets vastzitten. Door met anderen te concurreren en jezelf met anderen te vergelijken, kun je je niet naar binnen richten. Een innerlijke focus is nodig om jezelf in verbinding te brengen met je hogere zelf. Denk aan je oorspronkelijke aard. Hiermee kun je een link smeden met je goddelijke natuur, het goddelijke veld en met de Bron daarin. Het wordt dan gemakkelijk om nutteloze gedachten te herkennen en ze te vervangen door een spiritueel perspectief. Een rustige geest is niet alleen vreedzaam, maar ook gefocust, zelfsturend en goddelijk.

De gevolgen van één verkeerde overtuiging

Al onze stresslagen komen voort uit het zaad van één overtuiging en die overtuiging gaat over onze identiteit.

Een boom heeft vele lagen takken en bladeren en terwijl deze in de loop van de tijd aangroeien, komen ze allemaal uit hetzelfde zaad voort. Evenzo komen al onze lagen stress, die overtuigingen en waarnemingen creëren, voort uit het zaad van één overtuiging, één kernovertuiging, één verkeerde overtuiging. Herstel die overtuiging en alle stress lost op. En die overtuiging gaat over onszelf. Het is het geloof in wie we denken (geloven) dat we zijn, d.w.z. het is een verwarring op het niveau van onze identiteit. We leren in de loop van ons leven ons met veel dingen te identificeren, maar we zijn ons er meestal niet van bewust dat we dat doen. Het begint met etiketten als geslacht, nationaliteit, ras, beroep, uiterlijk, status, religie enz. We moeten weten dat als we ons met één van deze etiketten identificeren, dat op het moment dat ze worden bedreigd, of het vermoeden bestaat ze te verliezen, spanning, woede en verdriet het gevolg zijn.

Wie ben ik ?

Naam - een etiket dat wordt gebruikt om naar mij te verwijzen, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Beroep - ik ben arts, zakenman - het is mijn beroep, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Relatie - ik ben een ouder - het is mijn relatie tot mijn kinderen, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Nationaliteit - ik ben een Ier- ik woon in Ierland, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Religie - ik ben een moslim - het is mijn religie, een manier van leven die ik beoefen, maar ik ben dat niet.

Lichaam - het is mijn hand, mijn ogen, mijn gezicht, mijn lichaam, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Alles wat van mij was, waarvan ik dacht dat ik dat was - ik verwarde dat 'mijn' met 'ik': mijn lichaam, mijn naam, mijn relaties, mijn land, mijn kaste, mijn beroep.... Wie is die 'ik' aan wie dit allemaal wordt toegeschreven? Verwijder al deze etiketten en je kunt je echte 'ik' onder al die etiketten voelen.

Wees zowel acteur als publiek op het podium van het leven. Door jezelf los te maken van de rollen die je speelt en de etiketten die daarbij horen, kun je in contact komen met het deel in jou dat zonder rol is.

Zuiverheid

Net als het woord deugdzaam, is zuiverheid een woord dat, zeker in het Westen, wordt geassocieerd met de strenge regels van religies, die pleiten voor totale onthouding van plezier. Zuiverheid heeft de nare bijsmaak van dwang en onderdrukking gekregen. Het wordt vaak met enige ironie bekeken, zelfs met minachting. En toch is zuiverheid, wanneer het juist wordt begrepen, de basis voor de grootst mogelijke menselijke prestaties. Het is het fundament voor een leven van zeer hoge kwaliteit. Maar hoe?

Stel je een werkelijk prachtige kamer voor, perfect in zijn eenvoud met zachte pastelkleurige muren, een mooi tapijt, gedecoreerd met ornamenten die met precisie zijn neergezet en opgehangen en dat dit alles wordt beschenen door het natuurlijke licht van de zon. Iemand loopt naar binnen, gaat zitten, pakt iets op en legt het op een andere plek neer - staat op en laat de kussens slordig en gekreukt achter. Een tweede persoon komt binnen, zet wat muziek op, begint een gesprek. Dan komt een derde, een vierde, een vijfde persoon binnen. Het volume neemt toe en discussies ontstaan. Het feestje is begonnen. Dan wordt er ineens iets heel kostbaars gebroken. Door het lawaai, komt de gastvrouw binnen, angstig en gehaast, ze wil de boel redden. maar het is te laat. Haar gebrek aan waakzaamheid heeft zijn tol geëist.

Dit verhaal gaat over zuiverheid. Alle mensen hebben van binnen een ruimte vol met verschillende deugden of schatten, zoals geduld, liefde, verdraagzaamheid, geluk, eerlijkheid, betrouwbaarheid, levenslust, etc. Wanneer een ziel zijn leven begint, is die ruimte volkomen licht en ongerept, maar wanneer andere personen er met hun invloeden binnenkomen, wordt de sereniteit ervan verbroken en gaat er iets verloren. Het kan maar een kreukje in hun integriteit zijn, maar er verdwijnt iets. Ze hebben misschien hun hand uitgestrekt, aanvankelijk als een gebaar van vriendschap, maar daarmee is de kracht van een externe invloed de ruimte binnengedrongen. Er heeft een ontheiliging plaatsgevonden en dat eist zijn tol. Zuiverheid is een kracht van binnen en deze neemt af als invloeden erin binnendringen. Zuiverheid is de basis van vrede, harmonie en geluk. Het is zo belangrijk om deze innerlijke ruimte tegen externe invloeden te beschermen en zo waakzaam te blijven dat de zuivere schoonheid volkomen intact blijft! 

Reageren op het wereldnieuws

Wanneer je over een persoon of een plaats in de krant leest of naar het nieuws kijkt, heb je de neiging om dezelfde emoties te creëren als het nieuws doet. Want als je naar het nieuws kijkt of over een natuurramp, terroristische aanslag, ongeval, ziekte, financiële crisis leest, dan lijkt het normaal verdriet, angst, woede en haat te voelen. Wanneer je deze emoties hebt gecreëerd, dan gaat het niet meer over het nieuws in de buitenwereld, het is de kwaliteit van je innerlijke wereld geworden. Door negatieve emoties te creëren, straal je deze vibraties uit naar de mensen en de plaatsen die bij de incidenten betrokken zijn - je voegt pijn toe aan bestaande pijn. Je gelooft dat als je dezelfde pijn voelt als de slachtoffers, dat mededogen is. Maar denk eens na of je meer pijn aan pijn wilt toevoegen of helende energie wilt sturen? Werkelijk mededogen betekent anderen te begrijpen en te geven wat ze nodig hebben. Als er woede en haat is, moet er liefde gestuurd worden. Als er paniek en angst is, is vrede nodig. Terwijl je naar het nieuws kijkt, ga in het bewustzijn van een onthecht toeschouwer, schep afstand en wees de onstoffelijke ziel die je bent, los van het lichaam en het fysieke verhaal waar je je in bevindt en creëer de vibraties die nodig zijn, ... niet de vibraties die er al zijn.

Als we dezelfde vibraties creëren als die er in de wereld zijn, dan zullen we dat naar de wereld uitzenden en zullen er meer nare dingen in de wereld gebeuren. Als we horen over een terreuraanslag en we creëren haat, dan stralen we haat de wereld in. De trillingen van de wereld zullen meer naar haat verschuiven en het geweld in de wereld zal toenemen. Om helende energie te sturen en de energie van de wereld naar liefde en vrede te verschuiven, zullen we die gevoelens moeten creëren en ze uitstralen, zelfs als we getuige zijn van geweld. Een onthecht toeschouwer creëert emoties die verschillen van de emoties van de gebeurtenis. De wereld heeft vibraties van eenheid, mededogen, respect, liefde en vrede nodig. Laten we deze vibraties altijd creëren. Eén manier van leven is beïnvloed worden door de vibraties van de wereld, de andere manier is de wereld beïnvloeden met onze helende vibraties.

Power On

Elke dag moeten we onze spirituele batterij weer opladen, anders wordt het licht van ons bewustzijn verduisterd, worden gedachten wazig en raken beslissingen doordrenkt met twijfel.

Kracht is zowel binnen als buiten ons aanwezig.

  • Iedereen heeft van binnen een spirituele bron, het is de kern van ons bewustzijn, een zuiver stralend spiritueel licht. Dit is wat we zijn! Het wordt nu echter geblokkeerd door onze gehechtheden, levensverhalen en aangeleerde overtuigingen en waarnemingen.
  • Buiten ons ligt de spirituele Zon van waarheid, vrede en liefde, een Bron die onzichtbaar voor onze fysieke ogen is, maar slechts 1 seconde van ons vandaan ligt, tenminste als wij de kunst verstaan stil te worden en ons te concentreren.

Meditatie verbindt ons met beide bronnen van kracht - daarom is meditatie dé manier om toegang te krijgen tot de echte vitaminen en mineralen waar de geest naar hunkert, de vitaminen van pure liefde en vrede en de mineralen van waarheid en wijsheid.

Neem de tijd om jezelf vandaag sterker te maken. Word stil en verbind je geest met beide bronnen. Gun het jezelf om je op te laden en te vernieuwen.

In de diepte gaan

Diep in ons bewustzijn ligt een oase van vrede en rust. Dit is de vloeibare kern van de ziel. Deze is niet heet, maar koel, niet passief, maar een bron van innerlijke kracht, waarmee ons verstand en geest worden gevoed, zodat we krachtige gedachten kunnen creëren en accurate beslissingen kunnen nemen. Wanneer je leert om naar dit centrum te gaan, zal vrede je metgezel zijn en positiviteit je partner. In een mum van tijd kun je je altijd en overal ontspannen.

De terugkeer naar het centrum van jezelf is een reis van een seconde. Het is de vaste bestemming voor slimme zielen. Dit centrum is de bron van kracht en vrede.

De meesten van ons denken te veel, vooral over mensen, beroemd of niet beroemd en gebeurtenissen, plaatselijk of wereldwijd. Wanneer we altijd nadenken over wat er aan de oppervlakte van het leven gaande is, d.w.z. wat zichtbaar is, dan leiden we een oppervlakkig leven. Wanneer twee mensen samen zijn en hun uitwisseling oppervlakkig blijft, dan zit er totaal geen betekenis in. Het laat een ontevreden gevoel achter. En terwijl we nieuws met elkaar delen over wat er allemaal aan de oppervlakte van het leven gebeurt, leren we onze eigen oppervlakkigheid kennen, maar zijn niet sterk genoeg om het te weerstaan. Diep van binnen is er een stem, een verlangen, een roep om naar de diepte te gaan. Het is ons hart dat roept en ons eraan herinnert om de diepte van onszelf te bezoeken, te onderzoeken en uit te drukken.

In iedereen zit diepgang, maar we verwarren het hart met emotie en vergeten dat emotie het gevolg is van de manier waarop we op de gebeurtenissen aan de oppervlakte reageren. Dus één van onze diepste behoeften, namelijk om de diepte in te gaan, wordt nooit vervuld. Diepgaan en diep-zijn vereist dat we tijd doorbrengen in afzondering, introvert zijn en een gesprek houden met onszelf. We kunnen alleen weten wat zich op de bodem van de oceaan bevindt door er naar toe te gaan, diep te duiken, het licht in te schakelen en door de lens van een camera te kijken. De resultaten zijn beelden van deze diepte. Kijk daarom naar de diepte met heel je aandacht en bewustzijn.

Het geschenk van vertrouwen

Als je voortdurend door de stormen van het leven omver wordt geblazen en denken geen soelaas meer biedt, hoe slim en inventief je gewoonlijk ook bent, breng dan het geschenk van vertrouwen in je gewaarzijn. Dit is de sleutel om de stormen tot bedaren te brengen en de poort naar een betere toekomst te openen.

Ieders leven zal goed komen, ook al passeren er allemaal negatieve scènes de revue en geven de uiterlijke omstandigheden geen enkel teken van verandering. Maar wat je ziet, is niet wat het is. Zintuigen bedriegen je in zekere zin, ze laten maar een deel van de werkelijkheid zien. Een slimme geest is niet toereikend om alle problemen te doorgronden en jou het hele verhaal te tonen. Te veel denken kan de zaak onnodig gecompliceerd maken, omdat je verzandt in details, waardoor je het overzicht verliest. Dan is het tijd om onvoorwaardelijk te vertrouwen op het diepe innerlijke weten dat jouw verhaal en het verhaal van de wereld een goede afloop kent. Dit weten ligt buiten de grenzen van je gewone verstand en je fysieke zintuigen; niets is wat het lijkt. Laat je daarom niet misleiden door wat je ziet en de huidige feiten. Als je je geest uit de tredmolen haalt van denken, twijfelen, afwegen en het verliezen van hoop, dan zorgt diep innerlijk vertrouwen voor een hoopvolle toekomst. Het is juist de overgave aan een totaal positief toekomstbeeld, tegen alle ongeloof in, waardoor je gemoed herstelt en angst verdwijnt. Als je overschakelt van twijfel en ongeloof naar vertrouwen, komt er een onmetelijke kracht vrij die het goede naar je toehaalt, omdat je een gunstige energie in het spel van het leven brengt, ook al zal het misschien anders uitwerken dan je denkt. Doe daarom afstand van ongeduld, controle en de angst voor een slechte afloop, want dat is een zelf ondermijnende energie, die het goede niet kan aantrekken. Blijf investeren in het onverwoestbare vertrouwen op een goede afloop en een prachtig begin; immers, de nacht mondt uit in de dag, de winter in de lente en een pijnlijke bevalling in de geboorte van een kind.

Geloof en vertrouwen zijn de zaadjes van overwinning en is de basis om het onmogelijke mogelijk te maken.

Geniet van alles wat je doet 

Het grootste deel van onze tijd gaat zitten in het behagen van anderen en hen proberen gelukkig te maken. Ondanks onze inspanningen vinden we vaak dat mensen niet waarderen wat we hebben gedaan. Als we ons uiterste best hebben gedaan om iemand te behagen en niet de waardering krijgen waar we stiekem op hoopten, verliezen we toch vaak de moed en voelen ons teleurgesteld en boos.

Realiseer je dat wat je doet, voor jezelf doet. Wanneer je dit feit erkent, zal je nooit iets doen om anderen te plezieren. Als je tevreden bent met de moeite die je doet, zal je nooit afhankelijk zijn van anderen en zoek je geen erkenning voor wat je hebt gedaan. Als je geniet van alles wat je doet, zal je echt gelukkig zijn. Hoe tevredener je bent, hoe meer anderen jouw inspanningen gaan waarderen.

Overgave aan de natuurlijke stroom van het leven

We zijn allemaal omringd door een natuurlijke stroom van overgave. De ganzen geven zich over aan de eerste tekenen van de kou in de herfst en denken erover naar het zuiden te vliegen, de bloem geeft zich over aan de nacht en sluit haar knop, terwijl de ondergaande zon zich overgeeft aan de horizon van een andere dag. De moeder geeft zich over aan de behoeftes van haar baby en het kind geeft zich over aan de wijsheid van zijn vader. Dit soort overgave is normaal en natuurlijk. Deze harmonieuze bewegingen zijn als een prachtige symfonische dans van het leven. Hoewel er misschien momenten zijn dat we ons overgeven aan natuurlijke bewegingen en veranderingen, hebben we, als we niet oppassen ook de neiging ons over te geven aan begeerten, afgunst, hebzucht en aan een op onszelf gerichte levensstijl, waarin we alleen onszelf dienen. Daar zit geen voordeel in, we gaan de beperking van een zelf gecreëerde gevangenis binnen.

Waar je je geest ook aan overgeeft, dat zal je karakter vormen en de kwaliteit van je leven bepalen. Dus wees voorzichtig waar je je geest aan overgeeft, ook al is het maar voor een dag of een uur.

Een eerlijk hart

Een eerlijk hart is een open hart. Als je op enigerlei wijze oneerlijk met jezelf of met anderen bent, betekent het dat je iets verbergt. Er ontstaat een muur, een barrière waarachter je je verschuilt. Subtiele spanning zal je dan vergezellen en terwijl je ermee leert leven, voert het ondertussen jouw energie af en raken je spieren verkrampt.

Aan de andere kant moet je ook niet te open tegenover anderen zijn - het is goed hun pols te voelen - soms zijn anderen niet klaar om te horen wat er in jouw hart omgaat. Maar je weet dat wanneer je eerlijk bent, je een niveau van innerlijke ontspanning bereikt, die je voorheen niet voor mogelijk had gehouden.

De wet van van karma

Spiritualiteit leert je om naar je eigen verantwoordelijkheden te kijken en de oorzaken te zien die je zelf in gang hebt gezet door je denken, spreken en acties. Als je je verantwoordelijkheden nakomt, dan zullen automatisch je rechten volgen, omdat ze het effect ervan zijn. Dit gebeurt misschien niet meteen, maar het is onvermijdelijk.

De wet van oorzaak en gevolg, van actie en reactie, de wet van karma is een integraal onderdeel van spiritualiteit. Het geeft je een basis waarop je goede keuzes kunt maken en een mooie toekomst kunt creëren voor jezelf en voor de wereld om je heen. Gebruik alle middelen die tot je beschikking staan zo goed mogelijk, ook al zijn de middelen beperkt. Alle kleine beetjes zullen absoluut grote gevolgen hebben.

Bron van harmonie

We hebben allemaal de neiging om de weg van de minste weerstand te kiezen. Een gewoonte volgen is de gemakkelijkste weg, het gaat vanzelf. Het probleem is dat gewoontes je niet altijd opleveren waar je op hoopte.

Eén van die gewoontes is om het geluk altijd buiten jezelf te zoeken i.p.v. binnen in je.
De staat van de buitenwereld is momenteel niet zo best, er is zoveel gaande, en het is makkelijk daardoor beïnvloed te worden. Het is als of je de deur open zet en de invloed van buiten naar binnen laat stromen en vervolgens ben je er verbaasd over hoeveel boosheid, hebzucht en ego er soms uit je mond komt. Het werkt als een soort vergif, het is niet van jou, maar je accepteerde het, dus werd het van jou.
Het goede nieuws is dat dat wat je hebt binnen gelaten nooit jouw diepste kern kan raken.
Deze kern blijft altijd onaangetast liggen, ook al komen er kilo's gif overheen.
Ga dus heel diep naar binnen, ver voorbij alle lagen gif. Herken je ongeschonden staat eronder en ontmasker alle verleidingen, leugens en manipulaties die je onderweg tegenkomt. Maak in je kern contact met de Bron van waarheid, geluk en harmonie. Ervaar wat waar is en het stroomt naar je toe.
Je zal het in dankbaarheid ontvangen, omdat je dorst naar deze ingrediënten gelest wordt.
Dan zal je overstromen van waarheid, geluk en harmonie en het gif kan mee naar buiten stromen.

De illusie van afhankelijkheid.

Hoe afhankelijker je bent van een ding, een denkpatroon, een bepaald persoon of een bepaalde rol, hoe meer angst er zal zijn om het te verliezen, het geeft je maar kort een zeker gevoel. De veiligheid die je creëert door afhankelijk te zijn van iets of iemand is een illusie. De realiteit van het leven is dat alles wat je hebt op elk moment kan verdwijnen. Wat moet je dan doen? Waar ligt het anker van je leven? Als het anker niet binnenin je ligt, zal er lijden zijn.

Bewust, zuiver en helder

Wat gebeurt er als je onbewust wordt? Je helderheid en alertheid nemen af, je verstand werkt niet meer nauwkeurig, je gaat onder de maat van jezelf leven, wordt een beetje ongelukkig en je enthousiasme voor het leven neemt af. Vervolgens komen er verlangens omhoog, je gaat je op de buitenwereld richten, want je weet zelf niet meer wie je bent en hoe je je leven invullen, sturen en richten moet. Je zoekt naar afleiding, troost en bevestiging en laat anderen in jou wonen. Zo probeer je aan leegheid en verdriet te ontsnappen. In werkelijkheid ben je je grootsheid aan het onderdrukken. Keer je daarom regelmatig naar binnen, neem je eigen ruimte weer in en ga aan zelfonderzoek doen om je eigen schatten en persoonlijke weg terug te vinden, welke je ooit bent kwijtgeraakt. Alleen door helder over jezelf te worden, keert je grootsheid terug.

Je dient te weten welke grootse aspecten deel van jou uitmaken, welke nu nog in onbewustheid liggen te sluimeren. Het zijn de eigenschappen van zuiverheid, kracht, vrede, liefde en geluk. Door ze tot leven te wekken en in de ervaring ervan te gaan, wek je niet alleen jezelf, maar ook de wereld tot leven; je voedt de wereld met deze voedzame ingrediënten, omdat de wereld er nu gebrek aan heeft. Het begint allemaal met onze zuiverheid, zuiver naar lichaam en geest. Als wij mensen niet zuiver zijn (eerlijk, schoon, oprecht en transparant) zijn we vervuild. We worden passief, ziek en ongelukkig. Besef daarom dat wij als scheppers de zuivere basis zijn om het leven op deze wereld optimaal te houden, anders nodigen we dood en ziekte uit.

Het is een misverstand om te denken dat zuiverheid saai is en dat je braaf en duf bent als je zuiverheid nastreeft. Iemand die duf en braaf is, is niet helder en niet alert, je zou zo iemand lui kunnen noemen. Iemand die lui is, doet niets en is saai en levenloos. Zuiverheid maakt alles helder, je kunt illusie van echt onderscheiden, het is een actieve staat van volledig bewustzijn en meesterschap. Angst, vragen en twijfels zullen er door verdwijnen, de dood houdt op te bestaan en het plezier keert in de wereld terug. Bedenk dat wat je zaait ooit een keer geoogst zal worden.

Een vrije geest

Een vrije geest is een geest die openstaat voor alles en gehecht is aan niets. De meeste mensen besteden heel veel van hun tijd om uit te zoeken wat de reden zou kunnen zijn dat ze beledigd worden. Een open geest wordt nooit beledigd, omdat het vrij is van gehechtheid.

Het echte ik kan nooit beledigd worden, het is altijd de illusie waar je aan verbonden bent die beledigd wordt! Als je dit diepgaand begrijpt, heb je de waarheid te pakken en leef je elke dag vanuit die waarheid, er is dan geen pijn meer.

De volgende keer als je je beledigd 'voelt', kijk dan eens goed naar jezelf en stel jezelf de vraag wat er beledigd wordt? Als je helder bent, zie je dat je alleen maar gehecht bent aan een bepaald beeld van jezelf. Het is dat beeld dat aangevallen wordt. Als je niet aan een beeld van jezelf vastzit, als je je niet langer met een beeld van jezelf identificeert, dan is een belediging geen aanval meer en kun je vrij blijven. Alleen een vrij mens kan gelukkig zijn.

Emotionele pijn

In een situatie van emotionele nood heb je meestal twee opties: het probleem onder ogen zien of niet. Een probleem verwerken betekent dat je het onder ogen durft te zien. Als je het probleem blijft onderdrukken, verwerk je het niet, het blijft in je systeem als een schaduw voortleven. Er is een groot verschil tussen deze twee.

Wat verwerken voor de geest is, is verteren voor de maag. Als je spijsverteringssysteem bepaalde voedingsstoffen niet aankan, moet je stoppen het te eten, anders word je ziek. Als je merkt dat je in een situatie zit die je niet aan kunt, houd dan op om nog meer daarvan in je op te nemen. Het is beter om er dan wat uit te gooien, want door dingen binnen te houden, word je geest ziek. Als iets wat je binnenkrijgt onverteerbaar is, dan moet je het middel leren kennen om de verstoring te bestrijden.

Ons vermogen om met zaken om te gaan, wordt bemoeilijkt door teveel met andere mensen bezig te zijn en aan andere mensen te denken; je kunt je spirituele lens niet scherp krijgen. Als je wegzakt in allerlei verhalen en beeldvormingen, blijft je spirituele lens troebel. Dit geeft problemen in het mentale en emotionele spijsverteringssysteem. Het beste medicijn hiertegen is: diepgaand spiritueel onderzoek. De werkelijke waarheid te achterhalen door studie, zelfonderzoek en het regelmatige beoefenen van zelfbewustzijn, zal dan diep tot je geest en hart doordringen en de emotionele pijn en vertroebeling bij de wortels aanpakken. Alleen dan kunnen emoties worden gezuiverd, verfijnd en uiteindelijk getransformeerd.

Hoe meer je de vertroebelde en onzuivere beelden gaat schoonpoetsten, hoe meer het licht van waarheid in jezelf gaat schijnen. In dit licht kunnen schaduwen niet langer bestaan.

Een sterke geest

Een sterke geest heeft invloed op het lichaam. Want anders zou er op het moment dat er iets met het lichaam is er ook iets met de geest zijn, en dan ben je 'dubbel ziek'. In feite zou dat betekenen dat je niet met het ziek zijn kunt omgaan. Een sterke geest kan de gezondheid in het lichaam bevorderen en zelfs teniet doen.

Als je lichaam ziek is, is het van belang om een sterke en gezonde geest te hebben met krachtige gedachten en goede gevoelens. Je geest hoeft niet bang te zijn voor een ziek lichaam, want anders krijg je niets voor elkaar. Zie jezelf als krachtiger dan het lichaam, zie ziekte als iets tijdelijks, wat zelfs ongedaan kan worden gemaakt en je niet hoeft te beïnvloeden, omdat je weet dat de geest boven het lichaam staat. De geest is de meester van het lichaam en het lichaam het product van de geest. 

De laatste analyse

Mensen zijn in hun onnadenkendheid vaak egocentrisch. Vergeef ze. Als jij eerlijk bent en mensen jou bedriegen, blijf dan toch eerlijk. Wat je door de jaren heen hebt opgebouwd, kan iemand in 1 nacht afbreken. Jij moet zorgen dat je jouw zorgvuldig opgebouwde bouwwerk niet laat afbreken door een mening van anderen of door hun afwijzing. Wanneer jouw bouwwerk wankelt en er toch stukken afbrokkelen, bouw het opnieuw op. Het goede wat je vandaag doet, zullen mensen morgen vergeten zijn, maar hoe dan ook blijf opbouwen en het goede doen.

Je zal zien dat het in de laatste analyse tussen jou en God gaat; het ging nooit tussen jou en anderen.

De kracht van samenwerken

Hoe bekwaam, getalenteerd, efficiënt of buitengewoon een individu ook is, zonder de medewerking van anderen kan geen enkel persoon zijn persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. We kunnen ook geen taak uitvoeren zonder de hulp van een ouder, een leraar of een mentor. Een acteur of zanger heeft bijvoorbeeld muzikanten, producers, een regisseur en vooral publiek nodig om zich succesvol uit te drukken, ondanks zijn aangeboren creatieve en entertainende vermogens. Om de bijdrage van anderen te waarderen en open te staan voor hun invloed, maak een taak altijd gemakkelijk door de assistentie van hun kwaliteiten en talenten te gebruiken.

Er wordt gezegd dat zelfs God - hoe machtig ook - een Goddelijke taak niet kan uitvoeren zonder de hulp van Zijn engelen.

Jezelf helen

De diepste wonden die we allemaal met ons meedragen, zitten opgesloten in ons onderbewuste, uit het zicht van het bewustzijn. Het zijn diepe herinneringen en subtiele indrukken, onopgeloste zaken, geworteld in het verleden. De pijn van die wonden komt ons regelmatig opzoeken en blokkeert en verlamt ons in het heden. We weten allemaal dat het zonder waarschuwing komt, en dan zeg je: "Waarom voel ik me zo?", "Waarom deed ik dat, het was niet mijn bedoeling om dat te doen", "Ik weet niet wat me bezielde om dit te zeggen."

Heling betekent niet dat je alle innerlijke wonden en littekens met hun boodschappen, afzonderlijk hoeft op te sporen en te behandelen. Helen betekent dat je diep naar binnen gaat, voorbij de wonden en littekens, voorbij de verre herinneringen en verhalen van al die onafgemaakte zaken, naar de kern van jezelf, naar het hart van je geest, waar je het licht en de warmte vindt van je eigen kernkwaliteiten van liefde en vrede. Deze zijn eeuwig in je aanwezig, ze zijn wat je nodig hebt om al die innerlijke wonden te helen.

Daarom wordt deze diepe heling spiritualiteit genoemd en geen therapie.

De rijkdom van wijsheid

Er zijn veel woorden waarvan we de betekenis vergeten zijn - liefde is zo'n woord en rijkdom is een ander. Wanneer we vandaag het woord rijkdom horen of gebruiken, roepen we onmiddellijk beelden op van enorme cheques, vijfsterrenhotels, veel bezit en grote luxe. In feite is het deze beperkte vorm van rijkdom, hoofdzakelijk gemeten en gedefinieerd door geld, die de realisatie en manifestatie van ware rijkdom blokkeert. Elk mens is rijk aan verbeeldingskracht, maar niet rijk op zijn bankrekening.

Echte rijkdom is volledig ongrijpbaar, onzichtbaar en ligt diep van binnen in ons verborgen. Ieder mens is een unieke, individuele, spirituele entiteit en als zodanig een bron van kostbare energie. Liefde is het goud van de ziel. Wij zijn allemaal dat goud, het vormt de kern van ons wezen. Maar weinigen van ons zijn zich hiervan bewust, laat staan ​​dat ze zich er bewust op kunnen aansluiten om het uit te drukken. Niemand leert ons dat liefde is wat we zijn, dat het ons doel in het leven is het te kennen, te ervaren en te geven. En dat wanneer we volgens deze waarheid leven, alle andere energieën, inclusief wat materieel is naar ons toekomt.

Ons wordt geleerd dat liefde dood of dwaas is en voor watjes, dat liefde seks is en liefhebben verlies betekent i.p.v. winst. Dat liefde toegeven is en dat er deals moeten worden gesloten in relaties. Geen wonder dat we stress ervaren. We hebben een totaal vertekend beeld van rijkdom gekregen met een overgeërfd geloofssysteem die onze visie en toegang tot de rijkdommen van ons hart verduisteren. Geen wonder dat er spirituele armoede heerst te midden van overvloed, geen wonder dat de kinderen in de dorpen van India een glimlach hebben die je ziel verlichten, terwijl de kinderen in materieel rijke landen onder hun lot lijden! Ben je rijk of ben je Rijk?

Alles is in orde

Voor een tevreden en verlichte ziel is alles in deze wereld zoals die nu is, in orde. Voor de onverlichte en ontevreden ziel zal dit klinken als een enorme leugen. Maar ga eens na, gaat een acteur naar het theater voor zijn avondvoorstelling en begint hij als hij het podium opkomt de achtergrond te verschuiven en de rekwisieten te verplaatsen? Natuurlijk niet, hij is volledig geconcentreerd op zijn rol en probeert die zo goed mogelijk te spelen. En zo is het met de wereld ook. De achtergrond van ons leven is hoe de dingen op dit moment in de tijd zijn. De rekwisieten staan precies zoals het op dit moment bedoeld is.

Veel mensen zijn hun hele leven bezig met het veranderen van de achtergrond en het verplaatsen van de rekwisieten, zonder zich de zinloosheid van deze oefening te realiseren. Ja, ze zullen er misschien in slagen om een hoek te veranderen of een klein deel van het hele plaatje. Maar dat gaat allemaal wel ten koste van de focus en de energie die nodig is om optimaal te presteren. Ze realiseren zich niet dat als ze zich volledig op hun prestaties zouden concentreren, ze hun eigen hoogste prestaties zouden bereiken en niet alleen de mensen om hen heen enorm zouden verrijken, maar dat de achtergrond en de rekwisieten van hun leven automatisch zouden veranderen. De uitnodigingen om ergens anders te komen spelen zouden binnenstromen

Zeggen dat alles in orde is, heeft een veel betere invloed op de wereld dan ontevreden te zijn. Dus laten we aannemen dat alles daarbuiten in orde is. Niemand zegt dat het perfect is, maar het is precies zoals het moet zijn ... op dit moment. Dus hier is de paradox van effectieve verandering - als je verandering ten goede wilt beïnvloeden, dan is de meest effectieve manier om te beginnen tevreden te zijn met hoe de dingen nu zijn. 

Bevroren waarneming

Net als water na een bepaalde tijd de vorm van ijs aanneemt als het in een vriesvak wordt bewaard, nemen gedachten, woorden en acties die gebaseerd zijn op waarnemingen uit het verleden regelmatig de vorm van rigide overtuigingen aan. Deze starre of bevroren waarnemingen smelten soms een heel leven lang niet. Het zijn vaststaande overtuigingen die als ijsblokken in ons bewustzijn vastzitten en bijna niet te ontwortelen zijn. Eén van de grootste nadelen van het vasthouden aan een reeks overtuigingen is, dat we dingen nooit vanuit een ander standpunt bekijken en dus geen recht doen aan mensen die het anders zien. We staan stil en houden verandering tegen. Iemand met vaste overtuigingen kan of wil zich niet inleven in andere standpunten, omdat zijn eigen oogpunt de dienst uitmaakt. Een samenleving creëer je samen, er is flexibiliteit nodig, ruimdenkendheid en moed om dingen vanuit verschillende oogpunten te bekijken en groei mogelijk te maken. Met starheid kom je nergens, het is als een vastgevroren massa. Een bevroren werkelijkheid zegt dat het winter is. Vasthouden aan de winter, laat de lente niet tevoorschijn komen.

De lente komt als je de vriezer in je bewustzijn uitzet, zodat het ijs kan ontdooien ten gunste van een nieuwe stroom. Wanneer je dit proces aangaat, zal je de lente beleven. Laat de winter nooit het laatste woord hebben. Als je aan de winter vasthoudt, is de dood het eindpunt. Het leven wil voortgaan, het wil doorstromen. 

Vragen om vrede of vrede zijn

Wat gebeurt er bij mij van binnen als ik vrede wil en in mijn gebed om vrede vraag?

Ik vraag erom vanuit een behoefte aan vrede, en zonder het te willen of zelfs in de gaten te hebben, bid ik vanuit het beeld dat vrede op dit moment ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Want waarom zou ik er anders om vragen? En dat is nu precies het misverstand. Ik ben het échte bidden verleerd, het bidden waarmee ik mezelf als deel van de schepping zie en ervaar. Het oorspronkelijke scheppende gebed is een gebed waarin ik van binnen één word met de gewenste omstandigheden. Pas als ik dit doe, zal de wereld om me heen deze nieuwe omstandigheden-zoals gezondheid en vrede-gaan weerspiegelen. Ten gunste van ieder die mij dierbaar is, zal ik zelf die vrede moeten worden die ik graag in de wereld wil zien. Het proces voltrekt zich in mij d.m.v. mijn gedachten, mijn gevoelens en mijn lichaam. Het begint allemaal met gedachten.

Gooi je rotzooi weg

Wanneer je afval verzamelt om weg te doen, kun je op dezelfde manier ook het vuil van je gedachten en je hart verzamelen en weg doen. Ruim gedachten die je verzwakken op en ontdoe je van alle giftige emoties die zich hebben opgehoopt. Onthoud goed, dat zodra je het afval weg hebt gedaan, je het niet meer terugneemt.

Gooi al het afval weg, houd je geest en hart schoon en je zal de ruimte voelen om helder te denken en gelukkig te zijn.


Mind Mask

Just as we wear a face mask to protect ourselves and others, in the same way, how about wearing a mind mask to protect our positivity?Create a bit of space and distance from any negativity that comes from others, the media and even your own self. And put on a mask of kind, positive and empowering thoughts. Have you got both masks at the ready?