begin de dag met iets mooisveranderingen omarmen

25-09-2023

Veranderingen omarmen

Wanneer je je ervan bewust bent en accepteert dat alles om je heen voortdurend verandert, en dat je daar voor 99,99% geen controle over hebt, kun je verandering omarmen als een goede vriend!

Verandering is als een rivier, die voortdurend stroomt en dingen in beweging brengt. De rivier van het leven brengt je voortdurend ideeën, mensen, situaties – elk ervan is een kans om verrijkt te worden, anderen te verrijken .... en om te leren.

Verandering is het spel van het universum dat ons vermaakt met de grootste licht- en geluidsshow aller tijden. Waarom niet achterover leunen en genieten van de show?

Liefde

Liefde biedt een omgeving waar iedereen kan 'groeien'. Als ik echte liefde ervaar, bied ik mensen een omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn, hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen en kunnen 'bloeien'. Wanneer mensen kunnen 'bloeien' worden ze gelukkig. Echt leven betekent: 'bloeien'. Een leven dat niet bloeit is een dor en verwelkt leven.

Vandaag zal ik de mensen van wie ik houd niet vasthouden en van hen verwachten dat ze alles zullen doen zoals ik het wens, maar hen in plaats daarvan ondersteunen.
  

Achter beperkte verlangens aanjagen

Als je geest nog beperkte verlangens koestert, kun je nooit tevreden worden. Wanneer je achter je schaduw aanjaagt en die probeert te vangen, zal je dat nooit lukken; je zult niets dan illusie vinden. Je ziet alleen je schaduw als de zon achter je is, maar als je je omdraait kun jij de zon volgen en volgt je schaduw jou.

Op dezelfde manier trekken verlangens constant aan je en als je er achteraan jaagt, dan zal je vroeg of laat verdriet ervaren. Keer je om, laat beperkte verlangens los en ze zullen jou volgen. Degenen die om iets vragen, kunnen nooit volledig vervuld en tevreden worden. Door achter een beperkt verlangen aan te hollen, probeer je een luchtspiegeling te vangen.

Een sterke geest

Een sterke geest is in staat het lichaam te beïnvloeden. Anders is het zo, dat als het lichaam niet gezond is, de geest ook niet gezond is en dan ben je dubbel ziek; het is dan lastig om met de ziekte om te gaan. Een sterke geest kan de gezondheid in het lichaam bevorderen en zelfs teniet doen.

Als je lichaam ziek is, is het van belang om een sterke en gezonde geest te hebben met krachtige gedachten en goede gevoelens. Je geest moet niet bang zijn voor een ziek lichaam, want dan krijg je niets voor elkaar. Zie jezelf als krachtiger dan het lichaam, zie ziekte als iets tijdelijks, wat zelfs ongedaan kan worden gemaakt en je niet hoeft te beïnvloeden, omdat je weet dat de geest boven het lichaam staat. De geest is de meester van het lichaam en het lichaam het product van de geest.

Respect voor jezelf

Door respect voor jezelf te hebben ga je je beter voelen en word je een blij mens.

Degene die respect voor zichzelf heeft, is niet afhankelijk van externe factoren voor een goed gevoel. Als je respect voor jezelf hebt, dan wordt automatisch de juiste gemoedstoestand gecreëerd en weet je wat je moet doen als het op een bepaald moment niet zo goed gaat, dat betekent, je gaat de beste gevoelens die er van binnen zitten weer naar boven halen en brengt ze naar buiten, ongeacht de omstandigheden. Diep in je hart zal je voelen dat het kind in jezelf weer tot leven is gewekt, het stralende, open en onbevangen kind, aan wiens voeten de wereld ligt.

Wanneer het je lukt om onder alle omstandigheden jezelf respect te geven, d.w.z. goed voor jezelf te zorgen en jezelf waarde te geven, ervaar je geluk en succes. Maar als je niet in staat bent om de gewenste resultaten te behalen, geen succes ervaart en spanning voelt, keer dan onmiddellijk weer naar jezelf terug en wees lief voor jezelf. Alleen dan kun je de beste versie van jezelf worden en het beste doen en ervaren. Je bent een uniek mens, die sowieso de moeite waard is. Dus, verberg niet langer de positiviteit die in je zit, laat het eruit komen en straal het uit. Door jezelf blij te maken, maak je ook anderen blij.

een zuivere, nieuwe, opname

Al onze gedachten, woorden en gedragingen laten een indruk achter in de ziel. Het lijkt op een CD of bandopname. Dus wij zielen zijn een verzameling van permanente opnamen die deel worden van onze persoonlijkheid. Elke opname zou zuiver en positief moeten zijn, omdat het ons lichaam, onze geest en relaties beïnvloedt, niet alleen in dit leven, maar ook in toekomstige levens.

Ga eens rustig zitten en vraag je geest om in elke gebeurtenis die zich voordoet oplettend te zijn met de bedoeling om alleen maar mooie opnamen in de ziel te maken. Herinner jezelf er elke dag aan om te stoppen met het creëren en vastleggen van negatieve ervaringen, zoals reacties op ongunstige gebeurtenissen. Als je goed zorgt voor wat je denkt, zegt en doet, wordt je hele karma (gedachten, woorden en acties) goed. Zo creëer je automatisch een perfecte bestemming. Kwaliteiten als zuiverheid, vrede en liefde raken dan verankerd in je persoonlijkheid.

Herhaal regelmatig :

Ik ben een gelukkig mens. …. Vandaag ... ga ik door veel situaties heen ... en creëer vele ervaringen .... en deze worden allemaal permanent in mijn ziel vastgelegd. …. Ik weet ... dat alles wat ik denk, voel en uitwissel .... met situaties en mensen .... wordt opgenomen. .... Voor geen enkele opname is er een herkansing .... het is eeuwig .... het blijft voor eeuwig opgenomen. …. Ik kies er nu voor om alleen goede opnamen vast te leggen. …. Ik begrijp sommige gewoonten van mensen nu beter …. gewoonten waarop ik reageerde met boosheid en verwijt. .... Ik begrijp hen …. als ze me beledigen, kritisch, agressief en manipulatief zijn. .... Ik onderga hun gewoonten met stabiliteit ... en neem het niet in me op wanneer ze me beledigen .... ze zijn een slachtoffer van hun aard. ... Ik creëer hier geen pijn over .... ik maak alleen maar opnamen van mededogen ... niet van pijn of afwijzing. …. Als een situatie onaangenaam is .... accepteer ik het zoals het is .... ik twijfel niet ... ik verzet me er niet tegen …. ik maak in geen enkele scène negatieve opnamen. …. Zuivere en positieve opnamen houden mijn geest vredig .... lichaam gezond .... en relaties sterk .... Ze zijn voor altijd een zegen.

Bij mezelf zijn

Helder verlicht zijn betekent bewust zijn van jezelf en niets van jezelf te missen. Je bent je bewust van de kwaliteit van je gedachten en gevoelens, van hoe je soms je macht aan anderen geeft en je gevoel van eigenwaarde afneemt.

Als je niets mist van wat er in jezelf gebeurt, ken je jezelf op een dieper, essentiëler niveau en weet je hoe je op je gemak met jezelf moet blijven. Ben je niet op je gemak met jezelf? Praat dan met jezelf, luister naar jezelf, neem even de tijd om jezelf te ontmoeten.

Zet jezelf in je agenda. Zet jezelf bovenaan aan de lijst en schrijf ernaast 'bij mezelf zijn'. Mis niets van jezelf.