een gedachte voor vandaag; Where are your thoughts leading you?

10-05-2024

Where are your thoughts leading you?

Are your thoughts leading you towards positivity and opportunities? Or are they steering you towards negativity and self-sabotage?
Our thoughts influence our emotions and behaviours. So, consciously choose the direction of your thoughts, and redirect any unproductive thoughts towards more empowering ones. Where are your thoughts leading you, today?

Build Bridges,Not Walls

Build bridges, not walls and you'll open up new roads and strengthen relationships.
Even when someone seems a world apart from you, continue looking for a bridge. Even when bridges have been burnt, keep trying to build a bridge. Even when the other person doesn't respond, or doesn't want to reconnect, at least you added a brick to build a bridge.

Onwetendheid en wijsheid

Onwetendheid doet je geloven dat alles in het leven toevallig gebeurt.

Wijsheid leert je dat alles wat er in dit theater van het leven gebeurt een diepgaande betekenis heeft.

Wat je vandaag ziet is niet de vrucht van toeval, maar de vrucht van een zaadje dat in het verleden gezaaid is.

Zaai nu zaadjes van vrede en je zult in de toekomst een leven van vrede creëren.

Bewust keuzes maken

Voor alles in je leven is bewust of onbewust gekozen. Al je keuzes van gisteren, vorig jaar, tien jaar geleden hebben geresulteerd in waar je nu bent, wat je vandaag doet en wat je vandaag om je heen hebt. Dit is voor veel mensen moeilijk te pruimen. Ze zien het leven liever als noodlottig of een kwestie van mazzel, en vermijden daarom de verantwoordelijkheid voor hun eigen lot.

Er zijn veel willekeurige, onbeheersbare en onvoorspelbare gebeurtenissen, maar je bestemming wordt niet bepaald door deze gebeurtenissen - het wordt bepaald door hoe jij erop reageert. De verantwoordelijkheid - het vermogen om te reageren - ligt altijd in je eigen handen.

Wanneer je met verlangens op een gebeurtenis reageert, zal je in een later stadium waarschijnlijk teleurgesteld worden wanneer je niet krijgt wat je wilt. Als je met verwachtingen reageert, zal je op een dag in de steek worden gelaten. Als je met ergernis of frustratie reageert, ontkracht je jezelf alleen maar. Verlangens, verwachtingen of ergernissen en frustraties zijn nooit de beste keuzes. Totdat je dit beseft, kies je niet hoe je wilt leven. Omstandigheden en gebeurtenissen zullen dan waarschijnlijk voor jou keuzes gaan maken.

Life's Signals

Life gives us signals that can guide us to positive growth. But sometimes we ignore them and sometimes we don't even notice them. To not overlook life's subtle (and sometimes not-so-subtle) signals, be more present, attentive and observant. To enhance your capacity to understand these signals, integrate a few minutes of silence or quiet contemplation each day.

Regeren in je eigen koninkrijk

Heb je ooit in het innerlijke koninkrijk van je geest gekeken waar je gedachten, gevoelens en emoties je personeel is? Is het een wettig of onwettig koninkrijk? Zou je willen dat er meer orde en minder chaos in je koninkrijk zou zijn? Dus wat houdt je tegen om een ​​koninkrijk van wet en orde te stichten? Komt de wanorde door externe situaties of zijn het jouw innerlijke reacties op deze situaties? Voer voor één dag deze kleine oefening uit: controleer of van de tienduizenden gedachten en gevoelens die je op een dag hebt, hoeveel het je eigen creatie is en hoeveel het reacties op externe gebeurtenissen zijn. Als het eigen positieve creaties zijn of correcte reacties op gebeurtenissen, wees er dan trots op dat je personeel je gehoorzaamt. Als je je realiseert dat je gedachten en gevoelens verkeerde reacties zijn en geen oorspronkelijke correcte creaties, dat je personeel slecht functioneert en jou niet gehoorzaamt.

Vrede, liefde en geluk

Je wordt datgene waar je diep over nadenkt , ........ dat je het kunt
voelen en ervaren. Denk alleen over vrede, liefde en geluk. Ervaar het
als deel van je leven en dan word je het.

Intuïtie

Intuïtie is het onderscheidingsvermogen van een verfijnd intellect. We hebben allemaal de capaciteit om intuïtief te zijn, maar vinden het moeilijk om deze capaciteit te ontwikkelen en te gebruiken, omdat we meestal aangemoedigd worden om onze aandacht op gebeurtenissen en activiteiten te richten die aan de oppervlakte van het leven om ons heen plaatsvinden.Intuïtie is de stem van je aangeboren wijsheid die elk moment tot je kan spreken. Het is de kern van wie je bent, van je bewustzijn en een toetssteen die altijd waar en betrouwbaar is, zolang de stem niet afgeleid of gestoord wordt door de vele stemmen van je ego, of andere ego's die als spoken in je bewustzijn wonen.Leren luisteren naar je intuïtie en erop vertrouwen, betekent dat je deze stemmen herkent en meedogenloos hun dwaalwegen en verleidingen negeert. Daarom zou je elke dag even de tijd moeten nemen om te mediteren of te reflecteren op jezelf, of gewoon naar je zelf te luisteren.Wanneer je de tijd neemt om je innerlijke rust en stilte te herstellen, leer je de stem van je intuïtie onderscheiden van de stem van het slimme ego. Zodra meditatie een regelmatige bezigheid wordt, krijg je opnieuw vertrouwen in jezelf en leer je de intriges van het ego te negeren en de wijsheid van je innerlijke leraar te volgen. Langzaam maar zeker gaat er een tijd komen dat je altijd weet wat je moet doen, omdat iedere gebeurtenis iets zeer belangrijks aan jou onthult. Je kunt ook de diepere behoeften van de mensen om je heen aanvoelen. Dit hoort allemaal bij de innerlijke, subtiele vaardigheden van intuïtie en het is het teken dat je weet dat je intuïtieve intellect aan het werk is.

Je geest als je kind

Je geest is je kind. Zelfs als je met je dagelijkse taken bezig bent, geef prioriteit aan het welzijn van dit innerlijke kind. Koester het, hou ervan en troost het. Mensen hebben de controle over hun geest verloren en willen die van anderen beheersen om zich goed en krachtig te voelen. Je eigen geest is het enige waar je controle over kunt hebben. Een beetje aandacht en liefde zal dit innerlijke kind in orde maken.

1. Zoals je altijd verbonden blijft met je kinderen, wees ook verbonden met je geest en begeleid het bij elke stap. Bij het vervullen van je verantwoordelijkheden, zoals huishoudelijk werk, gezin, carrière en gezondheid, moet de prioriteit bij het kind liggen.

2. Dit innerlijke kind heb je misschien niet alleen onder controle omdat het niet is geleerd hoe te denken of hoeveel te denken. Mediteer en lees dagelijks spirituele boodschappen, het wordt een bron voor de geest om juiste gedachten te creëren.

3. Terwijl je voor je verantwoordelijkheden zorgt, kan het kind gaan huilen – wat betekent dat het geïrriteerd, boos, jaloers, bang of gekwetst is. Trek je even terug van wat je ook doet om het kind tot rust te brengen. Leer je geest om krachtig te zijn als mensen niet eerlijk tegen je zijn, om het verleden te vergeten en aardig te denken voor iedereen.

4. Disciplineer dit kind met liefde, niet met geweld of hardheid. Als je je geest begrijpt, wordt het eenvoudig om anderen te begrijpen. Terwijl je met anderen omgaat, heb je ook te maken met het kind in hen.

Veranderingen omarmen

Wanneer je je ervan bewust bent en accepteert dat alles om je heen voortdurend verandert, en dat je daar voor 99,99% geen controle over hebt, kun je verandering omarmen als een goede vriend!

Verandering is als een rivier, die voortdurend stroomt en dingen in beweging brengt. De rivier van het leven brengt je voortdurend ideeën, mensen, situaties – elk ervan is een kans om verrijkt te worden, anderen te verrijken .... en om te leren.

Verandering is het spel van het universum dat ons vermaakt met de grootste licht- en geluidsshow aller tijden. Waarom niet achterover leunen en genieten van de show?

Liefde

Liefde biedt een omgeving waar iedereen kan 'groeien'. Als ik echte liefde ervaar, bied ik mensen een omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn, hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen en kunnen 'bloeien'. Wanneer mensen kunnen 'bloeien' worden ze gelukkig. Echt leven betekent: 'bloeien'. Een leven dat niet bloeit is een dor en verwelkt leven.

Vandaag zal ik de mensen van wie ik houd niet vasthouden en van hen verwachten dat ze alles zullen doen zoals ik het wens, maar hen in plaats daarvan ondersteunen.
  

Achter beperkte verlangens aanjagen

Als je geest nog beperkte verlangens koestert, kun je nooit tevreden worden. Wanneer je achter je schaduw aanjaagt en die probeert te vangen, zal je dat nooit lukken; je zult niets dan illusie vinden. Je ziet alleen je schaduw als de zon achter je is, maar als je je omdraait kun jij de zon volgen en volgt je schaduw jou.

Op dezelfde manier trekken verlangens constant aan je en als je er achteraan jaagt, dan zal je vroeg of laat verdriet ervaren. Keer je om, laat beperkte verlangens los en ze zullen jou volgen. Degenen die om iets vragen, kunnen nooit volledig vervuld en tevreden worden. Door achter een beperkt verlangen aan te hollen, probeer je een luchtspiegeling te vangen.

Een sterke geest

Een sterke geest is in staat het lichaam te beïnvloeden. Anders is het zo, dat als het lichaam niet gezond is, de geest ook niet gezond is en dan ben je dubbel ziek; het is dan lastig om met de ziekte om te gaan. Een sterke geest kan de gezondheid in het lichaam bevorderen en zelfs teniet doen.

Als je lichaam ziek is, is het van belang om een sterke en gezonde geest te hebben met krachtige gedachten en goede gevoelens. Je geest moet niet bang zijn voor een ziek lichaam, want dan krijg je niets voor elkaar. Zie jezelf als krachtiger dan het lichaam, zie ziekte als iets tijdelijks, wat zelfs ongedaan kan worden gemaakt en je niet hoeft te beïnvloeden, omdat je weet dat de geest boven het lichaam staat. De geest is de meester van het lichaam en het lichaam het product van de geest.

Respect voor jezelf

Door respect voor jezelf te hebben ga je je beter voelen en word je een blij mens.

Degene die respect voor zichzelf heeft, is niet afhankelijk van externe factoren voor een goed gevoel. Als je respect voor jezelf hebt, dan wordt automatisch de juiste gemoedstoestand gecreëerd en weet je wat je moet doen als het op een bepaald moment niet zo goed gaat, dat betekent, je gaat de beste gevoelens die er van binnen zitten weer naar boven halen en brengt ze naar buiten, ongeacht de omstandigheden. Diep in je hart zal je voelen dat het kind in jezelf weer tot leven is gewekt, het stralende, open en onbevangen kind, aan wiens voeten de wereld ligt.

Wanneer het je lukt om onder alle omstandigheden jezelf respect te geven, d.w.z. goed voor jezelf te zorgen en jezelf waarde te geven, ervaar je geluk en succes. Maar als je niet in staat bent om de gewenste resultaten te behalen, geen succes ervaart en spanning voelt, keer dan onmiddellijk weer naar jezelf terug en wees lief voor jezelf. Alleen dan kun je de beste versie van jezelf worden en het beste doen en ervaren. Je bent een uniek mens, die sowieso de moeite waard is. Dus, verberg niet langer de positiviteit die in je zit, laat het eruit komen en straal het uit. Door jezelf blij te maken, maak je ook anderen blij.

een zuivere, nieuwe, opname

Al onze gedachten, woorden en gedragingen laten een indruk achter in de ziel. Het lijkt op een CD of bandopname. Dus wij zielen zijn een verzameling van permanente opnamen die deel worden van onze persoonlijkheid. Elke opname zou zuiver en positief moeten zijn, omdat het ons lichaam, onze geest en relaties beïnvloedt, niet alleen in dit leven, maar ook in toekomstige levens.

Ga eens rustig zitten en vraag je geest om in elke gebeurtenis die zich voordoet oplettend te zijn met de bedoeling om alleen maar mooie opnamen in de ziel te maken. Herinner jezelf er elke dag aan om te stoppen met het creëren en vastleggen van negatieve ervaringen, zoals reacties op ongunstige gebeurtenissen. Als je goed zorgt voor wat je denkt, zegt en doet, wordt je hele karma (gedachten, woorden en acties) goed. Zo creëer je automatisch een perfecte bestemming. Kwaliteiten als zuiverheid, vrede en liefde raken dan verankerd in je persoonlijkheid.

Herhaal regelmatig :

Ik ben een gelukkig mens. …. Vandaag ... ga ik door veel situaties heen ... en creëer vele ervaringen .... en deze worden allemaal permanent in mijn ziel vastgelegd. …. Ik weet ... dat alles wat ik denk, voel en uitwissel .... met situaties en mensen .... wordt opgenomen. .... Voor geen enkele opname is er een herkansing .... het is eeuwig .... het blijft voor eeuwig opgenomen. …. Ik kies er nu voor om alleen goede opnamen vast te leggen. …. Ik begrijp sommige gewoonten van mensen nu beter …. gewoonten waarop ik reageerde met boosheid en verwijt. .... Ik begrijp hen …. als ze me beledigen, kritisch, agressief en manipulatief zijn. .... Ik onderga hun gewoonten met stabiliteit ... en neem het niet in me op wanneer ze me beledigen .... ze zijn een slachtoffer van hun aard. ... Ik creëer hier geen pijn over .... ik maak alleen maar opnamen van mededogen ... niet van pijn of afwijzing. …. Als een situatie onaangenaam is .... accepteer ik het zoals het is .... ik twijfel niet ... ik verzet me er niet tegen …. ik maak in geen enkele scène negatieve opnamen. …. Zuivere en positieve opnamen houden mijn geest vredig .... lichaam gezond .... en relaties sterk .... Ze zijn voor altijd een zegen.

Bij mezelf zijn

Helder verlicht zijn betekent bewust zijn van jezelf en niets van jezelf te missen. Je bent je bewust van de kwaliteit van je gedachten en gevoelens, van hoe je soms je macht aan anderen geeft en je gevoel van eigenwaarde afneemt.

Als je niets mist van wat er in jezelf gebeurt, ken je jezelf op een dieper, essentiëler niveau en weet je hoe je op je gemak met jezelf moet blijven. Ben je niet op je gemak met jezelf? Praat dan met jezelf, luister naar jezelf, neem even de tijd om jezelf te ontmoeten.

Zet jezelf in je agenda. Zet jezelf bovenaan aan de lijst en schrijf ernaast 'bij mezelf zijn'. Mis niets van jezelf.