Een gedachte voor de dag: Gevolgen van een verkeerde overtuiging

13-06-2021

Al onze stresslagen komen voort uit het zaad van één overtuiging en die overtuiging gaat over onze identiteit.

Een boom heeft vele lagen takken en bladeren en terwijl deze in de loop van de tijd aangroeien, komen ze allemaal uit hetzelfde zaad voort. Evenzo komen al onze lagen stress, die overtuigingen en waarnemingen creëren, voort uit het zaad van één overtuiging, één kernovertuiging, één verkeerde overtuiging. Herstel die overtuiging en alle stress lost op. En die overtuiging gaat over onszelf. Het is het geloof in wie we denken (geloven) dat we zijn, d.w.z. het is een verwarring op het niveau van onze identiteit. We leren in de loop van ons leven ons met veel dingen te identificeren, maar we zijn ons er meestal niet van bewust dat we dat doen. Het begint met etiketten als geslacht, nationaliteit, ras, beroep, uiterlijk, status, religie enz. We moeten weten dat als we ons met één van deze etiketten identificeren, dat op het moment dat ze worden bedreigd, of het vermoeden bestaat ze te verliezen, spanning, woede en verdriet het gevolg zijn.

Wie ben ik ?

Naam - een etiket dat wordt gebruikt om naar mij te verwijzen, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Beroep - ik ben arts, zakenman - het is mijn beroep, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Relatie - ik ben een ouder - het is mijn relatie tot mijn kinderen, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Nationaliteit - ik ben een Ier- ik woon in Ierland, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Religie - ik ben een moslim - het is mijn religie, een manier van leven die ik beoefen, maar ik ben dat niet.

Lichaam - het is mijn hand, mijn ogen, mijn gezicht, mijn lichaam, maar dat is niet wie ik werkelijk ben.

Alles wat van mij was, waarvan ik dacht dat ik dat was - ik verwarde dat 'mijn' met 'ik': mijn lichaam, mijn naam, mijn relaties, mijn land, mijn kaste, mijn beroep.... Wie is die 'ik' aan wie dit allemaal wordt toegeschreven? Verwijder al deze etiketten en je kunt je echte 'ik' onder al die etiketten voelen.

Wees zowel acteur als publiek op het podium van het leven. Door jezelf los te maken van de rollen die je speelt en de etiketten die daarbij horen, kun je in contact komen met het deel in jou dat zonder rol is.

Thought of Today