INTRODUCTIE

De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In Nederland zijn er verschillende afdelingen waar lessen, seminars, cursussen en programma's gevolgd kunnen worden: Amsterdam, Alkmaar, Almere, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

meer informatie over locaties

RAJA YOGA MEDITATIE

Raja Yoga lessen die door de Brahma Kumaris worden gegeven bestaan uit spirituele kennis en praktische beoefening van een open-ogen-meditatie waarbij geen gebruik gemaakt wordt van specifieke lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken of mantra's.

Thema's die behandeld worden tijdens de Raja Yoga cursus zijn: de ziel, God, reïncarnatie, de wet van karma, spirituele dimensies van ruimte, de eeuwige kringloop van tijd, de levensboom van de verschillende religieuze tradities, en acht spirituele krachten die je dagelijkse praktijk waardevol en waarheidsgetrouw maken.

Spiritueel bewust te zijn betekent dat je je niet langer verliest in angst of afkeer of zwelgt in zelfmedelijden. Je loopt niet weg voor moeilijkheden of verantwoordelijkheden maar je handelt vanuit inzicht in het effect van je handelen. Deze geaarde vorm van spiritualiteit verwijdert illusies over de schaarste en af-gescheidenheid van je bestaan en brengt je terug naar je volledigheid. Je gaat boven macht en onmacht uit en leeft vanuit authentiek en spiritueel zelfbewustzijn met vrede, liefde en geluk.

In alle BKSA centra kun je kennismaken met Raja Yoga meditatie in een serie van vier tot zeven lessen. Daarna bestaat er de mogelijkheid om verder te studeren en/of te mediteren.

SPIRITUELE VORMING

Mensen die de centra van de Brahma Kumaris regelmatig bezoeken, beoefenen Raja Yoga, een open-ogen meditatie die de denkgeest ontspant en een gezond evenwicht tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld helpt ontwikkelen. Zij bestuderen het aangeboden gedachtegoed in de vorm van een spirituele studie waarbinnen alle religieuze tradities worden gerespecteerd en waarin uitleg wordt gegeven over de aard van de ziel, God, tijd en karma.

De Brahma Kumaris legt de nadruk op meditatie en spirituele vorming en heeft daarvoor verschillende onderwijsprogramma's ontwikkeld zoals de Soul Seminars over Raja Yoga meditatie. Verder zijn er themamiddagen Positief Denken, Leven zonder Stress, Boosheid overwinnen en Zelfrespect Ontwikkelen, die naast informatie en onderlinge uitwisseling ook ruimte bieden aan stiltemomenten en meditatie.