INTRODUCTIE

De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In Nederland zijn er tien afdelingen waar lessen, seminars, cursussen en programma's gevolgd kunnen worden: Amsterdam, Alkmaar, Almere, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Middelburg, Rotterdam en Zwolle. Verder zijn er diverse BK-locaties waar activiteiten worden gehouden zoals in Den Haag-Loosduinen (Sangam Bhawan), Zoetermeer (Yoga Bhawan), Nijmegen (Shanti Home), Amsterdam-Bijlmermeer (Harmony House), Dordrecht (Lighthouse).

SPIRITUELE VORMING

Mensen die de centra van de Brahma Kumaris regelmatig bezoeken, beoefenen Raja Yoga, een open-ogen meditatie die de denkgeest ontspant en een gezond evenwicht tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld helpt ontwikkelen. Zij bestuderen het aangeboden gedachtegoed in de vorm van een spirituele studie waarbinnen alle religieuze tradities worden gerespecteerd en waarin uitleg wordt gegeven over de aard van de ziel, God, tijd en karma.

De Brahma Kumaris legt de nadruk op meditatie en spirituele vorming en heeft daarvoor verschillende onderwijsprogramma's ontwikkeld zoals de Soul Seminars over Raja Yoga meditatie. Verder zijn er themamiddagen Positief Denken, Leven zonder Stress, Boosheid overwinnen en Zelfrespect Ontwikkelen, die naast informatie en onderlinge uitwisseling ook ruimte bieden aan stiltemomenten en meditatie.