Eindhoven in Dialoog

Week van de Dialoog, 29 okt-7 nov. '21

Agenda

Meditatie

dinsdagavond en woensdagavonden

Dinsdag 21 sept, 19.00-19.45 uur: In the Flow

Vrijdag 17 sept,  19.00-19.45 uur: Kwetsbaarheid

zie AgendaWereld Meditatie Uur

zondag 18 oktober 18.30-19.30 uur


Ook dit jaar een Prinsjesdagviering, live te zien!

Deze vindt dit jaar plaats op de derde dinsdag 21 september 2021,
van 10.30 uur-11.15 uur in de Jacobuskerk aan de Parkstraat 65A te Den Haag. Kijk voor de link op  www.prinsjesdagviering.nl

Het thema voor 2021 is:
SAMENLEVEN NA DE CRISIS: OMHELS HET LEVEN
Met de Prinsjesdagviering geven de deelnemende religies en levensbeschouwingen, waaronder Brahma Kumaris, een positieve en bemoedigende boodschap aan bestuurders, politici en burgers. Met de viering laten ze zien dat de spirituele rijkdom van hun tradities een inspiratiebron is voor het werken aan een vreedzame, rechtvaardige, duurzame en inclusieve samenleving. Daarmee roepen ze juist op Prinsjesdag in het bijzonder het kabinet en het parlement op om in hun werk op die samenleving gericht te zijn. Door hierin gezamenlijk op te trekken willen ze zelf een voorbeeld zijn van harmonieuze samenwerking, eerbied voor elkaars eigenheid en dienstbaarheid aan het grotere geheel.


Lezen

VAN PRAATTENT NAAR RUSTPAUZE

Bekommeringen uit een drukke wereld

Keuzevrijheid

Een vrije keuze te hebben, beslissingsrecht over je eigen leven en welzijn - in goede zin natuurlijk - was altijd een hoog goed in Nederland.

Maar tijden veranderen, ook in ons kleine landje. Was het vroeger bijna een sport om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan, natuurlijk vanuit respect voor andere meningen en levensopvattingen, tegenwoordig lijkt het tij te keren. Van diepgaande uitwisseling en gesprekken tussen andersdenkenden komt niet meer veel. Ben jij gevaccineerd of niet? Aan welke kant bevind jij je? Het gaat nu om ben je voor of tegen (mij?!)

lees verder op...Van Praattent naar Rustpauze